Uroczyste wręczenie Certyfikatu ISO 9001:2008

Grzegorz Niestrój - Wójt Gminy Kornowac oraz Dariusz Hejmej - PRS Certyfikacja (link otworzy duże zdjęcie)


W dniu 5 października 2016 r. w Urzędzie Gminy Kornowac odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2008. Certyfikat ISO 9001:2008 wręczył Wójtowi Gminy Grzegorzowi Niestrój przedstawiciel Jednostki Certyfikującej PRS Certyfikacja Dariusz Hejmej – Regionalny Dyrektor ds. Rozwoju Certyfikacji Region Południowy.

Zakres Systemu Zarządzania Jakością obejmuje realizację zadań publicznych określonych przepisami prawa. System zarządzania jakością w Urzędzie obejmuje swym zakresem wszystkie komórki wyszczególnione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu pod kątem skuteczności i efektywności realizacji procesów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób terminowy i oszczędny. Zakresem systemu zostały objęte działania realizowane w ramach 7 zidentyfikowanych procesów, do których należą:

  • organizacja przygotowywania oraz wydawania aktów normatywnych organów gminy/ powiatu,
  • zarządzanie komunikacją,
  • sprawozdawczość z wykonywania zadań publicznych,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nadzór przestrzegania zasad etycznego postępowania,
  • zarządzanie zasobami materialnymi i wartościami niematerialnymi,
  • nadzór efektywności i skuteczności wykonywania zadań publicznych,
  • zarządzanie ryzykiem.

System Zarządzania Jakością  został wdrożony  w Urzędzie  w ramach realizacji projektu „Sprawny Samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego". Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V „Dobre rządzenie”, Działania 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałania 5.2.1. „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej ”.

Partnerami w projekcie były następujące jednostki samorządu terytorialnego: miasta Brzeg, Głuchołazy, Kędzierzyn – Koźle, Pszów, Racibórz, Radlin, Rydułtowy, gminy Kornowac, Krzyżanowice, Pietrowice Wielkie oraz powiat Brzeg i powiat Racibórz. Głównym celem projektu było zapewnienie optymalnej jakości wykonywania zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego.

Więcej o projekcie tutaj .

Opublikowano: 05 października 2016 11:54

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Załączniki:

Certyfikat [272.5 KB]

Wyświetleń: 1658

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.