Głównym celem projektu było odnowienie i odpowiednie połączenie szlaku turystycznego "wież i platform widokowych" ze zrealizowanymi już z funduszy unijnych, jak i środków krajowych inwestycjami w zakresie infrastruktury turystycznej, a także poprzez realizację nowych powiązanych z nimi inwestycji, w szczególności w postaci popularnych wież i platform widokowych – w konsekwencji czego powstała wieża widokowa w Pogrzebieniu. W wyniku realizacji projektu doszło do bardziej efektywnego wykorzystania potencjału pogranicza i w znacznym stopniu zwiększenia możliwości jego rozwoju. Celem projektu była również promocja zasobów przyrodniczych i kulturowych, ich promocja i udostępnienie dla potencjalnych zwiedzających, wraz z budową niezbędnej infrastruktury. Efektem tego jest wzrost liczby turystów, rozwój turystyki i związanych z nią usług, a tym samym wzrostu zatrudnienia w regionie .Cel projektu bezpośrednio wpisuje się w cele osi Priorytetowej nr 2 w ramach działania nr 3 - gdzie realizacja miejsc widokowych i infrastruktury jest jednym z wielu kwalifikowanych działań.

Wartość projektu: 59 951,88 €

w tym EFRR: 30 000,00 €


logo_cz_pl_eu_ersjpg [4089x356]

 

 

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.