Logotypy [550x54]

"Postaw na rozwój" - kreatywne przedszkole w Łańcach - utworzenie nowych miejsc oraz rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych w Gminie Kornowac.

 

Czas realizacji: 01.07.2019 r. – 31.08.2020 r.

Wartość projektu: 183 142,39 zł

Wkład Funduszy Europejskich:155 671,03 zł

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na obszarze Subregionu Zachodniego poprzez stworzenie 10 nowych miejsc przedszkolnych realizujących zajęcia z podstawy programowej oraz realizację zajęć dodatkowych dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola zlokalizowanego na obszarach wiejskich w Kobyli do VIII 2020 dla 45 przedszkolaków (20 chłopców i 25 dziewcząt). Cel główny odnosi się do celu szczegółowego określonego w priorytecie RPO WSL na lata 2014-2020 tj. zakładającego wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w województwie śląskim. Zrealizowane zostaną zajęcia podstawy programowej przez 11 miesięcy (1 miesiąc wakacyjny), zajęcia dodatkowe oraz zapewniony zostanie system kursów zwiększających kwalifikacje nauczycieli przedszkola - 2 nauczycielki.

  

W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

 

Rodzaj zajęć

Zajęcia teatroterapii – zajęcia skierowane na rozwój kompetencji
społeczno–emocjonalnych (zajęcia teatralne)

Gimnastyka twórcza R. Labana z elementami ruchu rytmiczno – muzycznego K. Orff’a

Terapia ręki - celem zajęć jest usprawnienie tzw. motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni oraz palców.

Kursy dla nauczycieli

 

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.