logo_cz_pl_eu_ersjpg [100x9]

Celem projektu było zintensyfikowanie współpracy poprzez zaangażowanie się Partnerów projektu – Gminy Kornowac (PL) i Gminy Branka u Opavy (CZ) w propagowanie zdrowego stylu życia wśród osób dorosłych – mieszkańców obu gmin poprzez realizację działań aktywizujących do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Projekt „Zbliżeni przez granice – zwiększenie intensyfikacji współpracy Gmina Kornowac i Gminy Branka u Opavy” był współfinansowany z Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państw "Przekraczamy Granice" w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014 - 2020.

Wartość projektu zgodnie z umową z dnia 4 grudnia 2017 roku wynosił 14 925,70 Euro, w tym wysokość wydatków kwalifikowanych w podziale na partnerów mikroprojektu:

  • Gmina Kornowac:

-   Całkowite wydatki kwalifikowa: 11 434,70 Euro

-   Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 9 719,49 Euro

-   Środki Finansowe z budżetu państwa RP: 571,73 Euro

-   Wkład własny: 1 143,48 Euro

  • Gmina Branka u Opavy

-   Całkowite wydatki kwalifikowane: 3 491,00 Euro

-   Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 2 967,35 Euro

-   Wkład własny: 523,65 Euro

 

 

 


Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.