Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Kornowacu wraz ze szkołą partnerską - Základni  Škola generála Heliodora Píky a Mateřská škola Štítina

Głównym celem projektu jest nawiązanie współpracy ze szkołą w Štítinie oraz intensyfikacja naszej współpracy poprzez realizację działań nastawionych na rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnych, zawieranie nowych znajomości, poszukiwanie wspólnego języka, dzielenie się swoimi umiejętnościami i pasjami oraz promowanie aktywnych, ciekawych, prospołecznych form spędzania wolnego czasu po obu stronach granicy polsko - czeskiej. Do celów projektu należy również przełamywanie barier językowych, integracja i współpraca uczniów oraz poznanie walorów, atrakcyjnych miejsc znajdujących się w pobliżu szkół partnerskich. Cele te zostaną osiągnięte dzięki ciekawie i atrakcyjnie zorganizowanym działaniom oraz zaangażowaniu się obu partnerów. Projekt realizowany jest od 1.10.2019r. do 31.7.2019r.

Całkowita wartość projektu wynosi 15 946,35 €. Maksymalne dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 13 554,39 €.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy Granice” 


 

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.