Celem projektu było przygotowanie dokumentacji technicznej - projektu wieży widokowej przez partnera projektu - Gminę Kornowac w oparciu o doświadczenia  Miasta Odry (CZ) w tym zakresie. Na podstawie wspólnie wypracowanej koncepcji wieży widokowej, powstał dokumentacja techniczna i architektoniczna obiektu. Dokumentacja została wykorzystana do budowy wieży widokowej w Gminie Kornowac w sołectwie Pogrzebień, która stanie się uzupełnieniem Szlaku wież widokowych Euroregionu Silesia i przyczyni się do integracji infrastruktury turystycznej pogranicza.

logo_cz_pl_eu_ersjpg [4089x356]

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.