Projekt „W krainie dzieciństwa maluchów z Kobyli” - poszerzenie oferty zajęć dodatkowych wraz z utworzeniem nowych miejsc w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Kobyli jest współfinansowany w ramach środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa dofinansowania nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0223/18). 

Projekt pozwala na utworzenie 5 nowych miejsc w przedszkolu w sołectwie Kobyla oraz obemuje przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla wszystkich dzieci uczęszczających do placówki. Projekt wzbogaca dotychczasową ofertę przedszkola. Dofinansowanie pozwala na wyposażenie placówki w nowoczesne narzędzia pracy z dziećmi, wspierające rozwój psychoruchowy i poznawczy. Realizacja projektu przyczynia się do zwiększenia stopnia upowszechniania wychowania przedszkolnego na obszarze gminy. Realizatorem projektu jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kobyli. Projekt realizowany będzie w okresie od lipca 2019 r. do sierpnia 2020 r. Całkowita wartość projektu wynosi 166.840,44 zł, zaś przyznane dofinansowanie wynosi 141.814,37 zł.

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakosci edukacji przedszkolnej na obszarze Subregionu Zachodniego poprzez utworzenie nowych miejsc przedszkolnych i realizację zajęć w oparciu o nowoczesne metody dydaktyczne z wykorzystaniem sprzętu ICT oraz zapewnienie systemu kursów zwiększających kwalifikacje nauczycieli, to efekt jaki zostanie osiągnięty dzięki realizacji projektu.


Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.