1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w uroczystości Jubileuszu pożycia małżeńskiego.
  2. Organizatorem uroczystości – jubileusz pożycia małżeńskiego jest Urząd Stanu Cywilnego w Kornowacu.
  3. Uroczystość organizowana jest dla par obchodzących jubileusz 50, 55, 60 i 65-lecia pożycia małżeńskiego zameldowanych na terenie Gminy Kornowac.
  4. Uroczystość organizowana jest raz w roku.
  5. Jubilaci zapraszani są pisemnie, a udział w uroczystości należy potwierdzić telefoniczne, na numer telefonu podany w zaproszeniu.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji wizerunku uczestników w lokalnej prasie oraz na stronach internetowych gminy.
  7. Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu dostępnego na stronie internetowej gminy.

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.