Tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego ustala się na podstawie przedłożonego przez wnioskodawcę dotychczasowego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego tej osoby. Jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego nie posiada dokumentu tożsamości, organ gminy ustala jej tożsamość na podstawie danych zawartych w dostępnych rejestrach publicznych.

Brak przedłożenia przez wnioskodawcę dotychczasowego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego osoby ubiegającej się o wydanie dowodu będzie traktowany jako brak formalny wniosku o wydanie dowodu osobistego i strona będzie wzywana do usunięcia braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odmowy wydania nowego dowodu osobistego..

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.