„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca

w obszary wiejskie”

Operacja pod nazwą "Przebudowa wnętrza Domu Kultury w Łańcach", mająca na celu poprawę jakości infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej dla mieszkańców obszaru, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Projekt zakłada poprawę jakości przestrzeni publicznej poprzez przebudowę wnętrza domu kultury i zmianę układu funkcjonalnego. Stworzenie komfortowego, estetycznego obiektu wpłynie korzystnie na liczbę osób zainteresowanych udziałem w wydarzeniach i zajęciach organizowanych w domu kultury. Obiekt po zakończeniu operacji posłuży jako miejsce rekreacji i integracji dla mieszkańców, spełniający również funkcje kulturalne.

Dzięki realizacji operacji zmodernizowany zostanie obiekt infrastruktury rekreacyjnej, a liczba osób korzystających z obiektu wzrośnie.


Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.