W związku z okresem wiosenno-letnim oraz sezonem urlopowym informujemy i prosimy o prawidłowe korzystanie z zestawów solarnych. Przypominamy ponownie o konieczności codziennego poboru ciepłej wody użytkowej, która jest produkowana w instalacjach solarnych.

Brak odbioru ciepłej wody w słoneczne dni powoduje przegrzanie układu solarnego co skutkuje wprowadzeniem układu w stan awaryjny (alarm), wyłączenie się pompy solarnej w celu uniknięcia jej uszkodzenia poprzez rozgrzany do wysokich temperatur czynnik grzewczy (glikol), wspomniany przegrzew powoduje również zapowietrzenie układu glikolowego, wypalenie uszczelek na przyłączach i w konsekwencji może powodować rozszczelnienie układu glikolowego.

Zestawy solarne zostały zaprojektowane i dobrane wg deklarowanej ilości mieszkańców w  poszczególnych nieruchomościach, a co za tym idzie pod kątem średniego zużycia ciepłej wody na mieszkańca, która wynosi 45-50 litrów na osobę dziennie.

Bardzo prosimy również o zapoznanie się z instrukcją obsługi sterownika solarnego.

Zwracamy uwagę na konieczność stosowania funkcji trybu urlopowego podczas nieobecności mieszkańców w domu powyżej dwóch dni.

W instalacjach, które nie są wyposażone w układ zasilania awaryjnego lub w przypadkach wyłączenia energii elektrycznej powyżej pięciu godzin wskazane jest przykrycie jednostek zewnętrznych (kolektorów) plandeką lub innym materiałem, który odizoluje powierzchnię absorbera od promieni słonecznych.

Informujemy również, że w przypadku braku odbioru ciepłej wody, a w konsekwencji wprowadzenie układu solarnego w stan przegrzania, usługi serwisowe związane z przywróceniem właściwej pracy systemu będą odpłatne.Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.