LOGO [2559x567]

Gmina Kornowac pozyskała dofinansowanie projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kornowac" ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020. Umowa dofinansowania została podpisana w grudniu 2016 r. Dotacja wynosi 27 013,50 zł. Planowany termin zakończenia projektu: czerwiec 2017 r.

Opracowanie LPR przyczyni się do zwiększenia zdolności gminy do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych oraz innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji, a tym samym w wyprowadzanie z kryzysu obszarów zdegradowanych. W dokumencie ujęte zostana zarówno działania infrastrukturalne, jak i dzialania nieinwestycyjne.


 

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.