Projekt o szacowanej wartości 868,4 tys. zł uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO WSL 2014-2020 (Działanie 4.3.) w wysokości 738 174,30 zł.


Zakres projektu: Projekt obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Kornowacu wraz ze zmianą źródła ciepła – zastąpienie kotłów węglowych zestawem powietrznych pomp ciepła oraz kondensacyjnych kotłów gazowych wraz z niezbędnymi robotami związanymi z przebudową kotłowni węglowej na kotłownię gazową.


Efekt: Dzięki projektowi całkowicie ograniczona zostanie emisja pyłów PM10 i PM2,5 oraz Benzo(a)pirenu podczas ogrzewania obiektu Gimnazjum, a emisja tlenków siarki, azotu i dwutlenku węgla spadnie o kilkadziesiąt procent. Projekt przyczyni się do poprawy jakości powietrza na obszarze gminy.LOGO EFRR [1718x264]

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.