LOGO EFRR [1718x264]

Projekt „Przebudowa budynku szkoły podstawowej na potrzeby Przedszkola Publicznego w Kobyli w gminie Kornowac” został wybrany do dofinansowania w ramach naboru organizowanego dla poddziałania 12.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Mimo, że przebudowa była realizowana w latach 2014-2015 w ramach kompleksowej przebudowy i rozbudowy obiektów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kobyli przy ul. Głównej, to umowę o dofinansowanie podpisano w 2016 r. Przyznane dofinansowanie ze środków EFRR wynosi 830 428,48 zł. Koszty kwalifikowalne projektu wyniosły: 976974,66 zł.

Projekt obejmował roboty budowlane i instalacyjne w budynku przedszkolnym oraz zakup wyposażenia niezbędnego do uruchomienia placówki. Ponadto w projekcie znalazły się koszty związane z nadzorem inwestorskim i promocją przedsięwzięcia.

Celem projektu było zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej. Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy jakości infrastruktury wychowania przedszkolnego w Gminie, umożliwiając utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych.


Sala przedszkolna 1 [300x225]

Sala przedszkolna 2 [300x225]

Sala przedszkolna 3 [300x225]

Wyposażenie 1 [300x200]


Wyposażenie 3 [300x450]

Wyposażenie 4 [300x200]

Przygotowalnia posiłków [300x200]Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.