LOGO [1786x264]

Projekt nr WND-RPSL.11.01.02-24-0223/16 obejmuje utworzenie 15 nowych miejsc w przedszkolu w sołectwie Kobyla. Wsparciem objętych zostanie 15 dzieci, w tym 10 chłopców i 5 dziewczynek z Gminy Kornowac. W ramach projektu przedszkole zostanie wyposażone w nowoczesne narzędzia pracy z dziećmi, dostosowane zostaną miejsca do pracy z dziećmi wspierające rozwój psychoruchowy i poznawczy. Realizacja projektu przyczynia się do zwiększenia stopnia upowszechniania wychowania przedszkolnego na obszarze gminy.

Realizatorem projektu jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kobyli. Okres realizacji projektu IX 2015 - VIII 2016.

Koszty całkowite projektu wynoszą 316 446,51 zł.

Projekt współfinansowany jest w ramach środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowanie z EFS wynosi: 268 979,53 zł (85% kosztów kwalifikowalnych).

Zakupione w ramach projektu pomoce i materiały posłużyły m.in. do wesołych zabaw z chustą animacyjną i piłkami podczas Dnia Przedszkolaka oraz do zajęć plastycznych rozwijających kreatywność dzieci podczas dnia małego artysty.

 

Zajęcia plastyczne w nowej grupie przedszkolnej

Zajęcia plastyczne w nowej grupie przedszkolnej

Zajęcia ruchowe w nowej grupie przedszkolnej


 

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.