Nr 00026-6921-UM1200030/14 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobyli”

Koszt całkowity: 1 909 430,88 PLN

Dofinansowanie PROW: 1 164 287,00 PLN

Pożyczka WFOŚiGW w Katowicach: 343 537,03 PLN

Środki własne gminy: 401 606,85 PLN

Okres realizacji 2014-2015

Inwestycję zrealizowano w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej PROW 2007-2013.

Celem inwestycji była poprawa jakości życia na obszarze wiejskim w miejscowości Kobyla w gminie Kornowac poprzez wybudowanie ponad 2 km kanalizacji sanitarnej. Pozwoliło to na uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze i stworzenie warunków do poprawy środowiska naturalnego.

Szczegółowy zakres projektu obejmował:

  • kanalizację sanitarnej z rur kamionkowych kielichowych fi 200 mm – o długości: 1 280,4 m,
  • kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych przeciskowych fi 200 mm – o długości 71,5 m,
  • kanalizacji sanitarnej z rur PVC fi 160 mm – o długości 403,9 m,
  • kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z  rur PE fi 63 mm – o długości 256,7 m,
  • studnie betonowe - 46 szt.,

  • studnie z tworzyw sztucznych (47 szt.), w tym przydomowe przepompownie (3 szt.).

Ponadto ujęto także koszt aktualizacji kosztorysu oraz koszt nadzoru inwestorskiego.

W okresie do 30.06.2015 r. podłączonych do kanalizacji zostało 45 budynków.

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.