Umowa nr POIS.09.03.00-00-053/13-00 - „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Kornowac”

Koszt całkowity: 22 140,00 PLN

Dofinansowanie: 18 819,00 PLN

Środki własne: 3 321,00

Okres realizacji: 2014-2015

Gmina Kornowac uzyskała na opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dofinansowanie z NFOSiGW w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013  Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN).

Dokument zawiera strategię działań oraz plan przedsięwzięć związanych ze zrównoważoną i niskoemisyjną gospodarką energetyczną gminy, uwzględniając uwarunkowania krajowej i europejskiej polityki klimatycznej, jak również czynniki lokalne, specyficzne dla Gminy Kornowac.

 

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.