Branka u Opavy – wieś i gmina w Czechach, w powiecie Opawa, w kraju morawsko-śląskim. Położona jest 5km na południe od Opawy, w sąsiedztwie miasta Hradca. Przez wieś płynie rzeka Morawica. Zabudowania miejscowości sięgają najniższej części podgórza Niskiego Jesioniku.

Na północ od miejscowości otwiera się szeroka dolina rzeki Morawicy przechodząca w Nizinę Opawską. Nad miejscowością, na wysokości 376 m n.p.m., wznosi się wzgórze tzw. Branecký (Branský) kopec, nazywany też Branecká hůrka.,

Powierzchnia: 694 ha

Liczba mieszkańców: 1111 (dane z oficjalnej strony www)

Władze Gminy:

 - Starosta: PhDr. Michael Rataj,

 - Wicestarosta: Mgr. Michal Zajíček

Adres Urzędu Gminy:

Bezručovo nábřeží 54

747 41  Branka u Opavy

Telefon: +420 553 787 011

E-mail:   obec@branka.eu , starosta@branka.eu

Oficjalna strona Gminy: http://www.branka.eu/

Pierwsza historyczna wzmianka o wsi Branka u Opawy pochodzi z roku 1257. Nazwa gminy pochodzi najprawdopodobniej od jej położenia, ponieważ dolina rzeki Morawicy otwierała tu małą „bramę” w kierunku Moraw. Z kolei inna źródła podają, że nazwa może pochodzić także od bramy w umocnieniach warownych zbudowanych w celu obrony zamku Hradec od strony północnej, rozciągających się od wzgórza Branecký kopec po wzniesienie Hanuše.

Od 2000 roku Branka posiada własny herb i sztandar. Brama z krenelażem w herbie oznacza, że miejscowość jest bramą w pasie palisadowych umocnień między wzniesieniem Hanuše a skałą wzgórza Branecký kopec na prawym brzegu rzeki. Drugi symbol w herbie - prostopadle postawione radło było przedstawione już na najstarszej czeskiej pieczęci z 1700 roku. Odzwierciedla ono rolniczy charakter miejscowości. 

Herb

W dniu 29 maja 2015 r. w naszej gminie miała miejsce uroczystość podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Kornowac a Gminą Branka u Opavy w Republice Czeskiej. Umowę partnerską podpisali: ze strony Gminy Branka u Opavy - Radim Šnek - Starosta, Radomír Hrabě - V-ce Starosta, ze strony Gminy Kornowac - Grzegorz Niestrój - Wójt Gminy i Radosław Łuszcz - Sekretarz Gminy.

Umowa partnerska przewiduje między innymi wymianę doświadczeń organów samorządowych, które zarządzają obiema gminami oraz wytworzenie warunków współpracy jednostek organizacyjnych, działających w sferze kultury i sztuki, kultury fizycznej, oświaty, rolnictwa, handlu.

 

Informacje oraz galeria z uroczystości podpisania umowy partnerskiej znajdują  się pod następującymi linkami:

- http://archiwum.kornowac.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/78828/podpisanie_umowy_partnerskiej_pomiedzy_gmina_kornowac_a_gmina_br

- http://archiwum.kornowac.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/80708/otwarcie_pawilonu_czesko__polskich_spotkan

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.