Od 1 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)

Celem świadczenia jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka. Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko do dnia ukończenia 18 roku życia  w  wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu rodziny.  W przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko wymagane jest spełnienie kryterium dochodowego  800 zł netto w przeliczeniu na członka rodziny lub 1200 zł dla rodziny, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne. Rokiem bazowym, na podstawie którego obliczany będzie dochód dla osób ubiegających się o świadczenie na pierwsze dziecko jest rok 2014. Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego składać będzie można w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kornowacu począwszy od dnia 1 kwietnia do dnia 1 lipca b.r. lub za pomocą systemu teleinformatycznego. Prawo do świadczenia ustalane będzie na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. Wnioski złożone w w/w okresie wypłacane będą z wyrównaniem od miesiąca kwietnia.

W związku z dużą liczbą uprawnionych do w/w świadczenia oraz w celu rozładowania ewentualnych kolejek przy składaniu wniosków w pierwszych dniach ich składania pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kornowacu będą dyżurować w poszczególnych sołectwach - harmonogram dyżurów dostępny jest tutaj http://kornowac.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/90407/program__rodzina_500_

Szczegółowe informacje na temat programu uzyskać można w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kornowacu.

Wnioski można pobrać z oficjalnej strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.