Ośrodek Pomocy Społecznej w Kornowacu informuje, że od dnia 1 lipca 2019 r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz programu „Dobry Start” w formie elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez Ministra, portalu udostępnionego przez ZUS lub za pomocą banków krajowych. Wnioski o wypłatę w/w świadczeń w formie papierowej składać można od dnia 1 sierpnia 2019 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kornowacu.

Począwszy od dnia 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko bez kryterium dochodowego oraz bez wydawania decyzji administracyjnej do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy składać na wszystkie uprawnione dzieci. Prawo do w/w świadczenia ustalane będzie począwszy od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r. Kolejne wnioski o wypłatę świadczeń wychowawczych składane będą począwszy od dnia 1 lutego 2021 r. w formie elektronicznej oraz od dnia 1 kwietnia 2021r. w formie papierowej.

Okres zasiłkowy w sprawach o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych  rozpoczyna się od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2020 r.

Okres zasiłkowy w sprawie ustalenia uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego rozpoczyna się od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.

Wnioski o ustalenie uprawnień z programu „Dobry start” składane są od 1 sierpnia 2019 r. do 30 listopada 2019r.  w formie papierowej, zaś  w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r. do 30 listopada 2019 r.

Szczegółowe informacje na temat programu uzyskać można w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kornowacu.

Wnioski można pobrać z oficjalnej strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.