Loga Projektu [605x79]

Przedmiotem projektu jest modernizacja instalacji ciepłej wody poprzez montaż instalacji solarnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w 452 budynkach mieszkalnych na terenie gminy Kornowac celem obniżenia kosztów podgrzewania wody i zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery.

Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w  indywidualnych kotłowniach polegać będzie na dostawie i montażu kompletnych zestawów solarnych opartych na płaskich kolektorach słonecznych dla mieszkańców gminy Kornowac w miejscowościach: Kobyla, Kornowac, Łańce, Pogrzebień i Rzuchów.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.05.03.00-00-056/11-00.

Wartość projektu: 4 783 562,40 PLN

Wartość dofinansowania ze środków EFRR: 3 737 687,05 PLN

Wskaźniki produktu projektu:

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego: planowana: 452 szt. osiągnięta: 452 szt.

Moc zainstalowanej energii cieplnej: planowana: 2,12 MW, osiągnięta 2,29 MW

Wskaźniki rezultatu projektu:

Zmniejszenie emisji do atmosfery CO2: planowana 400t/rok, osiągnięta: 439,8 t/rok

Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektu: planowana: 4152 GJ/rok, osiągnięta: 5180,7 GJ/rok

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.