Logo Projektu [445x129]

Cel projektu

Umożliwienie mieszkańcom poszczególnych sołectw Gminy Kornowac dostępu do nowoczesnej i estetycznej infrastruktury rekreacyjnej oraz zaspokojenie potrzeb społecznych poprzez budowę placów zabaw

Wniosek złożono w lipcu 2011 r., projekt zrealizowano w październiku 2012 r.

Plan finansowy projektu:

Koszty inwestycyjne – 163 778,36 zł.

Koszty kwalifikowane – 133 153,12 zł.

Poziom dofinansowania – 106 522 zł.

W ramach projektu wykonano 4 place zabaw. Każdy plac zabaw zawierał: ogrodzenie, chodnik, ławka, huśtawka sprężynowa , zestaw zabawowy. Dodatkowo do 3 placów – już po realizacji projektu – zakupiono huśtawki podwójne.

Plac zabaw w Kornowacu [300x225]

Plac zabaw w Kornowacu

Plac zabaw w Łańcach [300x225]

Plac zabaw w Łańcach

Plac zabaw w Pogrzebieniu [300x225]

Plac zabaw w Pogrzebieniu

Plac zabaw w Rzuchowie [300x225]

Plac zabaw w Rzuchowie

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.