Gmina Naturalnie Słoneczna – montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kornowac

Solar na dachu [300x197]

 Prezentacja solary - zobacz


Z przyjemnością informujemy, że 14 września br. zakończono realizację projektu „Gmina Naturalnie Słoneczna – montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kornowac”.
Projekt został przygotowany w 2011 r. w ramach ówczesnego konkursu z Działania 5.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Po ocenie projekt znalazł się na liście rezerwowej, zaś dofinansowanie zostało przyznane w grudniu 2014 r. Umowa o dofinansowanie o numerze UDA-RPSL.05.03.00-00-056/11-00 została podpisana w dniu 31.06.2015 r. Wartość projektu wynosi 4 783 562,40 zł, planowane dofinansowanie wyniesie 3 737 687,05 zł.
Projekt obejmował montaż kompletnych instalacji solarnych w 452 budynkach mieszkalnych na terenie gminy Kornowac. Zestawy różnią się między sobą ilością paneli solarnych oraz pojemnością zbiorników. Wielkości zestawów zostały dobrane do liczby osób korzystających z instalacji. Pozwala to zabezpieczyć odpowiednio ilość ciepłej wody zarówno dla gospodarstw domowych 2-osobowych, jak i dla rodzin 7-osobowych. W związku z tym na podstawie rozeznania wśród mieszkańców oraz na podstawie umów z mieszkańcami gmina określiła konieczne rodzaje zestawów. Ostatecznie w ramach projektu zamontowano 120 zestawów 2-panelowcyh z 200-litrowymi zbiornikami, 244 zestawy składające się z 3 paneli solarnych i 300-litrowego zbiornika oraz 88 zestawów 4-panelowych z 400-litrowymi zbiornikami.
Poza robotami budowlanymi związanymi z montażem instalacji w kosztach projektu uwzględniono wydatki związane z niezbędną dokumentacją, nadzorem inwestorskim, koordynacją projektu i tablicami promocyjnymi.
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z montażem instalacji wygrało konsorcjum firm: FLEXIPOWER GROUP Sp. z o. o. Sp. K. (ul. Partyzancka 78/92, 95-200 Pabianice) oraz EcoExperts s.c. (Zgorzała, ul. Puszczyka 1f, lok. 1. 05-515 Mysiadło). Projektowanie instalacji rozpoczęło się w kwietniu br., natomiast montaż pierwszych instalacji rozpoczął się 15 maja br. Realizacja projektu przebiegała bez większych zakłóceń mimo intensywnego harmonogramu. Ostatnie odbiory instalacji zostały przeprowadzone 14.09.2015 r. i wtedy też podpisano protokół końcowy odbioru instalacji.
Projekt pozwoli poprawić stan powietrza na obszarze gminy poprzez ograniczenie tzw. niskiej emisji przy wykorzystaniu OZE (odnawialnych źródeł energii). Wykorzystanie instalacji solarnych do podgrzewania wody użytkowej pozwala zmniejszyć w sezonie letnim zużycie przede wszystkim węgla i innych surowców wykorzystywanych do tej pory w budynkach objętych projektem (olej opałowy, energia elektryczna, gaz). Wykorzystanie energii słonecznej pozwala obniżyć koszty utrzymania rodzin uczestniczących w projekcie. Zamontowane instalacje zwiększają komfort mieszkańców – praktycznie bez większego wysiłku w słoneczne dni uzyskują ciepłą wodę bez konieczności włączania grzałek czy rozpalania pieców.

 

 


Solary przed domem [300x169]Solar w ogródku przed domem [300x169]

 Instalacja solarów [300x169]Solar na zielonym dachu domu [300x203]

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.