W dniu 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243). Osoby niesłyszące oraz głuchonieme mogą liczyć na ułatwienia w kontaktach z instytucjami administracji publicznej. Osoba niesłysząca, chcąca skorzystać z pomocy przy załatwianiu sprawy w Urzędzie Gminy Kornowac, powinna zgłosić taką potrzebę na co najmniej trzy dni robocze przed planowaną wizytą w naszym Urzędzie. Osoba ta powinna także wskazać z jakich form komunikowania się chce skorzystać: PJM - polski język migowy, SJM - system językowo-migowy, czy SKOGN - sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych.  Zgłoszenia, potrzeby załatwienia sprawy w Urzędzie Gminy Kornowac, należy dokonać poprzez adres skrzynki mailowej urzad@kornowac.pl . Skorzystanie z usług tłumacza dla osoby uprawnionej jest bezpłatne.

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.