Herb Rzuchów [505x187]

Mapa Rzuchów [815x324]

Miejscowość Rzuchów jest położona wysoko na doliną Odry, w przepięknym malowniczym otoczeniu lasów i stawów. Wioska wzmiankowana w 1479 roku jako własność rodu Rzuchowskich. W 1603 roku była w rękach Jana Szeligi, a jeden z jego potomków – Wacław Scheliga – był kanclerzem cesarskim. Od końca XVII wieku miejscowość przechodziła z rąk do rąk, a jej właścicielami byli m.in. Albert von Troppau, Gustaw Schön oraz Heinrich Himmel Franiczek.

Najważniejszym zabytkiem Rzuchowa jest pałac, zbudowany w latach osiemdziesiątych XIX wieku przez Heinricha Himmla, który był jego pierwszym właścicielem, po nim przejął go Joachim von Klützow. Po II wojnie światowej został zniszczony, a jego odnowy dokonało Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, bowiem do 1995 roku był siedzibą państwowego domu dziecka. Obecnie znajduje się w rękach kolejnego właściciela prywatnego i stopniowo podlega renowacji. Pałac otoczony parkiem z licznym drzewostanem oraz jedynym w gminie pomnikiem przyrody – dębem szypułkowym liczącym około 250 lat.

Oprócz pałacu w miejscowości można zobaczyć kapliczkę św. Augustyna oraz  Kościół pw. św. Krzysztofa Został zbudowany staraniem proboszcza Krzysztofa Spyry z ofiar mieszkańców parafii Pstrążna. Poświęcony 9.06.1998 Przez Arcybiskupa Damiana Zimonia.

Miejsca pamięci: kapliczka przy wejściu do parku – upamiętnia Wincentego Kocura, Alfonsa Strączka i Romana Prefeta poległych w walkach o wyzwolenie ziemi śląskiej w III powstaniu śląskim.

Mapa Położenia sołectwa w gminie Kornowac [336x324]

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.