Herb Kobyla [524x195]

Mapa Kobyla [992x636]

Miejscowość położona jest 2 kilometry na północny zachód od Kornowaca, wysoko nad doliną Odry, dochodząca w niektórych miejscach do 100 metrów o przepięknym malowniczym położeniu. W Kobyli można oglądać panoramę miasta Raciborza i okolic położonych na zachód i północ od miasta, ze wzgórzami łubowickimi oraz Górą Św. Anny. Przez wieś przepływa potok  Bodek oraz kilka mniejszych cieków wodnych.

Nazwa miejscowości wywodzi się według podania od książęcej stadniny wypasającej konie na tutejszych łąkach.

Wzmiankowana po raz pierwszy pod nazwą Cobela w 1272 roku w wykazie kasztelanii raciborskiej. W 1612 roku miasto Racibórz, zgodnie z nadanym mu urbarzem piwnym, miało prawo wyłącznego wyszynku swojego piwa w karczmie w Kobyli. Wojska Jana III Sobieskiego  idącego na odsiecz Wiednia miały obozować między Kobylą a Budzinem.

Kościół pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny znajdujący się w Kobyli ma jedną nawę, z wieżą w części przedniej, pokrytą płaskim dachem z baniastym hełmem. Budowę świątyni rozpoczęto w 1935 roku, natomiast poświęcenia dokonano w 1940 roku.

Cmentarz przy ul. Kościelnej. Na nekropolii znajduje się pomnik ku czci poległych w walkach wyzwoleńczych podczas powstań śląskich oraz w obozach koncentracyjnych, a także grób w którym są pochowani żołnierze niemieccy, którzy zginęli na tym terenie podczas II Wojny Światowej.

Mapa położenie sołectwa w gminie Kornowac [349x334]

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.