UCHWAŁA NR III.26.2019 RADY GMINY KORNOWAC z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

Uchwała Nr XXV.193.2013 Rady Gminy Kornowac z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kornowac

Uchwała Nr XII.78.2015 Rady Gminy Kornowac z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XII.79.2015 Rady Gminy Kornowac z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kornowac

Uchwała Nr XV.106.2016 Rady Gminy Kornowac z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII.79.2015 Rady Gminy Kornowac z dnia 29 grudnia 2015 r. o przyjęciu Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Kornowac

Uchwała Nr XII.79.2015 Rady Gminy Kornowac z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kornowac

Uchwała Nr XXXI.216.2017 Rady Gminy Kornowac z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.