MIESZKAŃCU GMINY KORNOWAC

PAMIĘTAJ !

 
Od 1 lipca 2013 roku obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów z posesji zamieszkałych przejmuje gmina.

Nieruchomości niezamieszkałe tj. firmy, sklepy, restauracje, szkoły przedszkola, domy kultury będą nadal posiadały umowy indywidualne na wywóz odpadów.

Do obowiązków właścicieli nieruchomości zamieszkałych należy

1. wypowiedzenie umowy na odbiór odpadów komunalnych

    (w terminie określonym w tej umowie)

2. zadbać o wyposażenie nieruchomości w odpowiednie pojemniki na odpady,

    * mogą być to pojemniki, które właściciel nieruchomości aktualnie posiada na własność, jak również możliwa będzie dzierżawa pojemników od podmiotu, który wygra przetarg

3. złożenie deklaracji o wysokości opłaty;

    * deklaracje nie będą dostarczane przez gońców, natomiast będą dostępne od 8 kwietnia 2013r. na stronie internetowej www.kornowac.pl, w urzędzie gminy oraz w wyznaczonych dniach
    w poszczególnych sołectwach, gdzie będą odbierane przez pracowników urzędu gminy (informacja o terminie i godzinach dyżurowania pracowników w sołectwach będzie podana
    w odrębnych ogłoszeniach)

    * ostateczny termin złożenia deklaracji upływa z dniem 30 kwietnia 2013r.

4. uiszczanie opłaty do 15-tego każdego parzystego miesiąca, przy czym w roku 2013 pierwszą opłatę należy uiścić do 15 sierpnia;

    * opłatę będzie można uiszczać: przelewem, u inkasenta, w banku, w urzędzie pocztowym

    * każdy właściciel nieruchomości otrzyma informacje o terminie i wysokości opłaty

5. segregowanie odpadów ;

    * segregowanie będzie warunkiem płacenia niższej stawki, informacje jak segregować odpady, otrzyma każdy właściciel nieruchomości wraz z informacją o wysokości i terminach uiszczania opłat

    * opakowania jednorazowe (tzn. worki) do segregacji odpadów będą bezpłatne.
    

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.