Pałac w Rzuchowie

Lokalizacja: śląskie, pow. raciborski, gm. Kornowac, Rzuchów, ul. Rybnicka

Kategorie: Zamki, Pałace i Dwory: Rezydencje

Pałac w Rzuchowie

Pałac zbudowany w latach 80-tych XIX w. przez Heinricha Himmla. Następnym właścicielem był Joachim von Klützow. Po zniszczeniach w okresie II Wojny Światowej pałac został odnowiony przez ówczesne Ministerstwo Zdrowia. Ostatnim właścicielem było Kuratorium Oświaty w Katowicach, a w pałacu mieścił się Państwowy Dom Dziecka, w którym przebywało 80 wychowanków.  Obecnie pałac  znajduje się w rękach prywatnych.

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.